Friday, October 10, 2008

latik

paano kaya kung nagising na lang ako sa iyong tabi

habang binabakas ng aking dila ang mga unang hibla ng paparating na araw

at pilit na hinahagkan ang naglalahong hamog ng nagdaang gabi?

nalalasahan ko pa ang huling tagas ng iyong galak sa gitna ng nag uumapaw na tubig

ang mga natirang patak ng mga namuong latik sa aking bibig

 

 

No comments: